Kérdése van? Hívjon bátran

Adatvédelmi tájékoztató

1) Bevezető

A   Órasziget    Webáruház   óra-ékszer karóra szíj, napszemüveg    termékek,   webáruházi értékesítésével foglalkozik. Jelen adatkezelési és süti (cookie) tájékoztatóból Ön részletesen  tájékozódhat  a  www.orasziget.com  felületen  elérhető  webáruházat  üzemeltető  „Adatkezelő”  adatkezelési  elveiről  és gyakorlatáról, amely összhangban van és megfelel a hatályos törvényi rendelkezésekkel, különös tekintettel a „Az európai parlament és  a  tanács  (EU)  2016/679  rendelete  (2016.  április  27.)  a  természetes  személyeknek  a  személyes  adatok  kezelése  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” (továbbiakban GDPR) szóló rendelettel és annak nyomán bekövetkezett törvénymódosításokkal. Alábbiakban a webáruház felületének látogatása, regisztráció,  termékmegrendelés  során  megadott  és  az  adatkezelő  számára  hozzáférhetővé  vált  személyes  adatokon  végzett műveletekről tájékoztatjuk.

 

Adatkezelő” a GDPR 4. cikk 7. pontja értelmében: Név: Órasziget Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 6 fsz.5 Levelezési cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 6 fsz.5  Képviselő neve: Haász Márton

Cégjegyzékszám: 01-09-985398

Adószám: 14492293-2-43

Közösségi adószám: HU14492293

E-mail cím: orasziget@gmail.com

Telefonszám: +36309498024

 

„Adatfeldolgozó” az Ön adatainak adatkezelése vonatkozásában GDPR 4 cikk 8. pontja értelmében:

a) Könyvelési tevékenység végzésére

Név: Tornócziné Nagy Ilona, 21771843

Székhely: 1213 Budapest Fürjes utca 1

Adószám: 60621959-1-43

Kapcsolat: +36702769335

 

2) Mi történik az Ön adataival a webáruház felületének meglátogatása esetén?

www.orasziget.com  honlap  használatával  az  „információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatást”:  az  (EU)  2015/1535  európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében és annak megfelelő szolgáltatást vesz igénybe.

A webáruház oldalán felugró banner tájékoztatja arról, hogy a honlap cookie-kat használ és lehetőséget kínál arra, hogy részletesen tájékozódjon  a  használt  sütik  fajtáiról.  Az  webshop  regisztráció  nélküli  látogatása  közben  olyan  sütiket  használ,  amelyhez  nem szükséges az Ön hozzájárulása.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy profilalkotás kizárólag regisztrált felhasználók kifejezett hozzájárulásával történik az erre vonatkozó jelölőnégyzet  kipipálásával.  A  profilalkotás  engedélyezését  vagy  tiltását  az  üzemeltető  rögzíti  és  igazolható  az  Ön  profilalkotásra vonatkozó döntésének tiszteletben tartása.

 

3) Mi történik az Ön adataival, ha webáruházunkban regisztrál?

c) Adatkezeléssel érintett adatok köre: Kapcsolattartási adatok: név, telefonszám, email cím.

Számlázási adatok, kiszállítási adatok, egyéb Ön által megosztott információ a megjegyzés rovatban.

Regisztráció eszközén használt böngésző, regisztráció dátuma és időpontja, utolsó módosítás dátuma és időpontja, utolsó belépés dátuma.

Profilalkotást Ön engedélyezte vagy sem.

IP cím, használt nyelv, és eszközének böngésző típusa.

d)  Az  Ön  felhasználónevét  és  jelszavát  a  webáruház  adatfeldolgozásra  szerződött  webshop-hosting  szolgáltatója  kezeli,  és  a szolgáltatás  technikai  folyamataiban  automatikusan  rögzíti.  Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatokat  a  szolgáltató  rendszere belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatkezelőnél csak a be- és kilépés dátuma és ideje jelenik meg. Ön, mint felhasználó  e-mail  címe  megadásával  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  szolgáltató  technikai  jellegű  üzenetet  küldjön,  mint  a  regisztráció visszaigazolása, megrendelés visszaigazolás, regisztráció törlésének megerősítésére irányuló technikai üzenet.

e) Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, megrendelés folyamatának gyorsítása; informatikai biztonság.

f)  Az  adatkezelés  jogalapja:  az  Ön  tájékoztatást  követő  egyértelmű,  önkéntes  hozzájárulása  adatai  kezeléséhez  a  fent  megjelölt célra,  amelyet  a  honlap  felületén  található  tájékoztató  elfogadásával  és  adatkezelési  hozzájárulásával  fejez  ki  (“elfogad” fülre kattintás).

g)  Adatkezelés  időtartama:  adatkezelés  céljának  megvalósulásáig;  amennyiben  a  regisztrációt  követően  Ön  2  évig  nem  él  a megrendelés  leadásának  lehetőségével,  akkor  a  regisztrációt  követő  2  év  lejáratával  az  adatkezelő  a  regisztrációs  adatokat  törli; szintén törli adatait, regisztráció törlését követően.

 

4) Mi történik az Ön személyes adataival, amikor a webáruházunkban vásárol?

1) Adatkezelés folyamata

a)   Adatkezeléssel   érintettek   köre:   mivel   a   webáruházban   történő   vásárlás   regisztrációhoz   kötött,   saját   fiókjába   belépve termékvásárlást kezdeményező vevők.

b) Adatkezeléssel érintett adatok köre:

Kapcsolattartási adatok (név, telefonszám, email cím).

Számlázási adatok, kiszállítási adatok, egyéb Ön által megosztott információ a megjegyzés rovatban. Profilalkotás engedélyezett vagy sem.

Megrendelések száma, vásárlások összege, kedvezmények.

Megrendelt termékre vonatkozó információk (cikkszám, súly, ár, kedvezmény, stb) Fizetés módja, kiszállítás Ön által választott módja.

Rendelés forrásfelülete, IP cím, használt nyelv.

Rendelés dátuma és időpontja, esetleges módosítás ideje, teljesítés státusza, számlázási állapotrendelési adatok.

Megrendelés visszaigazolásakor és azzal összefüggő esetleges megjegyzés, rendelés kiszállításának követésére vonatkozó információ. c)   Adatkezelés   célja:   kapcsolattartás,   megrendelés   visszaigazolása,   elektronikus   számla   kiállítása,   amelyet   a   megrendelés teljesítésével  egy  időben,  a  csomag  kiküldésének  napján  e-mailben  kap  meg  Ön,  mint  vevő;  szállítási  adatok  továbbítása  a teljesítéshez   igénybe   vett   szolgáltatónak;   korábbi   megrendelései   és   vásárlásai   alapján   esetleges   kedvezmények,   ajánlatok felkínálása.

d)  Az  adatkezelés  jogalapja:  az  elektronikus  úton  létrejött  szerződés;  ill.  számla  kiállításával  keletkező  elektronikus  dokumentum vonatkozásában az adatkezelő törvényi kötelezettsége¸ adatkezelő jogos érdeke.

e)  Adatkezelés  időtartama:  regisztráció  törléséig,  kivéve  azokat  az  adatokat,  amelyek  további  kezelése  más  célból  és  jogalapon valósul meg (pl. jogi kötelezettség teljesítése, jogi igények érvényesítése); utolsó bejelentkezést követő maximum 2 év. A kötelező adatkezelés körébe eső adatok (számla) törvényben meghatározott tárolási idejéig, amely számviteli bizonylatok esetén 8 év.

h)  Adattovábbítás:  A  kiszállítók/termékátvételben  közreműködő  szolgáltatók  számára  az  adatkezelő  az  adott  szolgáltató  általános szerződési feltételei szerint kötelezően kért minimális adat továbbítja. Ez nem tekintendő illetéktelen harmadik fél számára történő adattovábbításnak.

2) Adatainak konkrét adatkezelési céllal és kizárólag az elektronikus szerződés létrejöttének teljesítés folyamatához nélkülözhetetlen adatkört  az  alábbi  szolgáltatók  ismerhetik  meg  és  kezelik  az  általános  szerződési  feltétek  és  saját  adatkezelési  szabályzatuknak megfelelően.

a) Adattovábbítás „címzettjének” (Általános Adatvédelmi Rendelet: 4.cikk 9. pont). a Nemzeti Adó és Vámhivatal tekintendő, amely a használatban lévő számlázóprogramon keresztül elektronikus összekötésben van az adatkezelővel.

b) Elektronikus számla kiállítása céljából a CashMan rendszerben

Név: Ambrits Bt.

Székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.

Adószám: 20937054-2-08

EU adószám: HU20937054

Cégjegyzékszám: 08-06-009574

E-mail: [email protected]

Adatkezeléssel kapcsolatos további információt az alábbi linkre kattintva talál https://www.cmfx.hu/

 

c) Bankkártyás fizetés esetén a kártyaadatok a SimplePay  rendszerén futnak át és nem kerülnek rögzítésre. A SimplePay Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466  

Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24386106-2-42

 

Simple Ügyfélszolgálat:

a) Írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19;

 

b) Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: [email protected];

 

c) Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámok bármelyikén:

06 1 3666 611;

06 70 3666 611;

06 30 3666 611;

06 20 3666 611

 

A további adatkezeléssel kapcsolatban itt tájékozodhat: Adatkezelési tájékoztató

 

Előzetes átutalás esetén

Név: CIB Bank Zrt.

Székhely:

1024 Budapest, Medve utca 4-14

Cégjegyzékszám 01 10 041004

Adószám:10136915444

 Web cím www.cib.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos további információt az alábbi linkre kattintva talál

https://net.cib.hu/kis_kozep_nagy_vallalatok/szf_vallalat

 

3) A kiszállítás lebonyolításában közreműködő szolgáltatók kizárólag a lebonyolításhoz szükséges adatokat kapják meg (telefonszám, szállítási cím, szállítási név, utánvét esetén számlázási adatok). Ezeket az adatokat az alábbi szolgáltatók saját általános szerződési feltételeik és adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik.

a) GLS Futárszolgálat vagy csomagPont átvétel esetén

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

E.mail: [email protected]

Adatkezeléssel kapcsolatos további információt az alábbi linkre kattintva talál https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

5) Adatkezelés esetleges panasztétel esetén

Amennyiben  Ön  panasszal  kíván  élni  valamely  termékkel  vagy  a  szolgáltató  tevékenységével  kapcsolatosan,  akkor  fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Órasziget kft

Levelezési cím: 1118 Budapest, Rétköz utca 6 fsz.5

Telefonszám: +36-30-9498024

E-mail cím: [email protected]

 

A  megrendelt  termékre  és/vagy  szolgáltatásra  a  panaszkezelés  folyamata  az  Ön  panasztételével,  mint  a  ráutaló  magatartással kifejezett hozzájárulással veszi kezdetét, azonban a panaszra vonatkozó jegyzőkönyv felvételéhez az adatkezelőt törvény kötelezi az alábbi adatkezelésre.

a) Ön köteles megadni az alábbi adatokat:

- név

- elérhetőség

- panasz beérkezésének időpontja/telefonon keresztül történt panaszbejelentés esetén is;

- panasztevő telefonszáma

- számlázási/levelezési címe

- a panaszolt termék/szolgáltatás

- panasz bizonyítékaként beérkezett dokumentáció

- panasz oka

- Ön, mint érintett aláírása, elérthetősége.

b) Az adatok kezelésének célja Ön, mint Érintett és panasz azonosítása, kivizsgálása, és panasz kivizsgálására válaszadás a megadott elérhetőségen (kapcsolattartás).

c) Adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség.

d)  Adatkezelés  időtartama:  a  panaszról  felvett  panasz  kivizsgálásának  dokumentációja  és  a  válasz  másolati  példányát  a  panasz felvételüktől számított 5 évig az 1997. évi CLIV. törvény 29. § 4. bek., fogyasztóvédelmi ügyek esetében a 1997. évi CLV. törvény

17/A § 7. bek. alapján 5 évig kötelezően kezeli az Adatkezelő.

 

6) Az Ön személyes adatainak adatbiztonsága és adatvédeleme

a)  Az  adatkezelő  az  adatbiztonsági  és  védelmi  elvárások  (GDPR  5.  cikk  (1)  bekezdés  f)  pontja  és  a  32.  cikk  (1)  bekezdésnek megfelelő)  teljesítéséhez  olyan  ésszerű  és  arányos  intézkedéseket  eszközöl,  amelyek  biztosítják  az  Ön  személyes  adatainak védelmét.  Adatkezelés  tekintetében  a  webáruház  használatának  minden  vonatkozásában  körültekintően  jár  el,  megbízható szolgáltatókat választ, informatikai infrastruktúráját folyamatos karbantartja és hálózatát egyaránt védi a számítógéppel támogatott csalás,  számítógépvírusok,  számítógépes  betörések  ellen,  szigorúan  bizalmasan  jár  el  a  webáruház  felületén  keletkező  és üzemeltetése  közben  megismert  személyes  adatok  adatkezelése  során,  megfelelő  jogosultságkiosztással  és  jelszavas  védelemmel biztosítja  az  általa  kezelt  személyes  adatokat  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  nyilvánosságra hozatal,  törlés,  sérülés, megsemmisülés ellen.

b)  Adatkezelés  elsődlegesen  elektronikus  formában  történik  a  webshop  hosting  felületén,  beleértve  a  kapcsolattartásra  és megrendelés visszaigazolására szolgáló levelezőrendszert, illetve számláit is elektronikus állítja ki. Papír alapú adatkezelés minimális mértékű (, mivel a kereskedő és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető).

c)  A  regisztráló/vásárló  köteles  az  általa  megadott  jelszót  bizalmasan  kezelni.  Amennyiben  Önt  jogosulatlan  harmadik  személlyel megismerteti jelszavát, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

7) Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) Tájékoztatáshoz és hozzáférési jog (tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk), vagyis

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalappal,

- milyen adatkezelési céllal,

- milyen forrásból származnak,

- mennyi ideig kezeli,

- kinek van hozzáférési jogosultsága, illetve kik adatai továbbításának címzettjei b) Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

c) Törléshez, elfeledtetéshez való jog (GDPR 17. cikk)

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

e) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

f) Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

g) Panasszal élhet jogszerűtlen adatkezelés vélelmével, (GDPR 77. cikk)

h) Jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet (GDPR 79. cikk)

 

A  fenti  jogok  gyakorlására  vonatkozó  szándékát  az  adatkezelő  bármely  elérhetőségén  és  személyesen  is  megteheti.  Fenti önrendelkezési   jogainak   gyakorlását   kezdeményezve   az   adatkezelő   indokolatlan   késedelem   nélkül   eljár,   az   Ön   megadott elérhetőségén választ ad akkor is, hogy ha fenti joggyakorlási kérésének valamilyen indokolt okból (jogalappal) nem tud eleget tenni. Választ legfeljebb 30 napon belül Ön választ kap (tiltakozás esetén 15 napon; panasztétel esetén 25 napon belül).

 

Adattörlésre vonatkozó megkeresésnek az adatkezelő akkor tud eleget tenni, ha (GDPR 17. cikk értelmében) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az  érintett  a  21.  cikk  (1)  bekezdése  alapján  tiltakozik  az  adatkezelése  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi  kötelezettség  teljesítéséhez  kell törölni;

a  személyes  adatok  gyűjtésére  a  8.  cikk  (1)  bekezdésében  említett,  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

8) Mit történik esetleges adatvédelmi incidens esetén?

Adatvédelmi  incidens  alatt  az  Ön  személyes  adatainak  véletlen  vagy  gondatlanságból  adódó  megsemmisülését,  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, károsodását vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférést értjük. Az adatkezelő minden lehetséges informatikai, fizikai és folyamatszabályozási erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ilyen eset ne fordulhasson elő. Amennyiben mégis megtörténne, akkor indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens tudomására jutott, belejelentés tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az incidens nem képvisel magas fokú kockázatot  arra,  hogy  Önt  hátrányosan  érintse.  Amennyiben  az  adatvédelmi  incidens  az  Ön  alapvető  emberi  jogainak  sérelmére magas kockázatú, akkor erről Önt is haladéktalanul értesíti. (Fizikai, vagyoni, vagy egyéb kár, önrendelkezési jog elvesztése vagy korlátozása, személyazonosságlopás vagy visszaélés, pénzügyi veszteség, jó hírnév sérelme, szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adat bizalmas jellegének sérülése.)

 

9) Hatósági panasztétel lehetősége

Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. E-mail cím: [email protected]

Kiskorúakat  sértő,  gyűlöletkeltő,  kirekesztő  tartalmakkal,  helyreigazítással,  elhunyt  személy  jogaival,  jó  hírnév  megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: [email protected]

 

10) Jogérvényesítés, kártérítési igény bejelentésének módja

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: [email protected]

Amennyiben az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével bizonyítottan  kárt  okoz,  akkor  köteles  a  kárt  megtéríteni.  Kártérítési  keresetet  a  lakó-  vagy  tartózkodási  helye  szerint  illetékes bíróságon nyújthatja be.

 

Illetékes bíróságot keresse az alábbi linken:

https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

 

11) Egyéb fontos adatkezeléssel kapcsolatos információk

A webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. Regisztrációnál megadott adatok adatkezelési jogalapja minden esetben a hozzájárulás. Ön jogosult arra, hogy adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja Vásárlás esetén az adatkezelő és  a  regisztrált  felhasználó  között  szerződés  jön  létre,  amely  az  adatkezelés  jogalapja.  Regisztrációját  bármikor  törölheti, átállíthatja profilalkotásra vonatkozó döntését, illetve tiltakozhat ez ellen. Ezzel további adatkezeléssel az adatkezelő felhagy, kivéve, ha arra az adatkezelőt törvény kötelezi.

Az  adatkezelő  kizárólag  az  adatkezelés  céljából,  megfelelő  jogalappal  és  feltétlenül  szükséges  ideig  kezeli.  Az  eredeti adatkezelési  céltól  eltérő  célra  nem  használja  fel,  csakis  az  Ön  tájékozott,  aktívan  kifejezett,  önkéntes  és  konkrét  célra vonatkozó hozzájárulásával.

Bíróság,   ügyészség,   nyomozó   hatóság,   szabálysértési   hatóság,   közigazgatási   hatóság,   a   Nemzeti   Adatvédelmi   és Információszabadság  Hatóság,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek  tájékoztatásra,  adatközlésre,  átadása, valamint iratokba való betekintésbe kötelezhetik az adatkezelőt. Ilyen hatósági megkeresés esetén – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot a megjelölt adatkörben és olyan mértékben ad ki az adatkezelő, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Határon átnyúló adatkezelést az adatkezelő nem folytat.

Szeretnénk   felhívni   figyelmét,   hogy   az   Adatkezelő   önhibáján   kívüli,   az   elektronikus   hírközlés/interneten-használat sérülékenysége miatt bekövetkező, közvetlen vagy következményes károkért nem vállal felelősséget.

Jelen  tájékoztató  megváltoztatásának  jogát  az  adatkezelő  fenntartja,  amennyiben  a  webshop  működésében  bekövetkező változás és/vagy az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) iránymutatásai, törvényi rendelkezések változáa indokolttá teszik.

 

12) Törvényi hivatkozás

évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi C. törvény a számvitelről

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Az   európai   parlament   és   a   tanács   (EU)   2015/1535   irányelve   a   műszaki   szabályokkal   és   az   információs   társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról

évi   XIII.   törvény   az   információs   önrendelkezési   jogról   és   az   információszabadságról   szóló   2011.   évi   CXII.   törvény jogharmonizációs célú módosításáról.

évi  XXXVIII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvénynek  az

Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról.

 

Sütikezelés

A  weboldalunk  által  használt  cookie-k  nem  tárolnak  semmilyen  személyes  adatot  és  egyéb  módon  sem  gyűjtenek  a személy beazonosítására alkalmas információkat!

  1. a) Mi az a cookie/süti?

A süti (cookie) egy betű és szám karakterekből álló elektronikus lenyomat, amely ideiglenesen, a böngészés ideje alatt érvényes (törlődik a kilépést követő néhány percen belül) vagy olyan állandó, mentett kisméretű fájl, amely tárolódik az Ön böngészéshez használt eszközön (PC, laptop, okostelefon). Ezeket internetes böngészője ment le és esetlegesen tárol az Ön gépén. Ezek a sütik nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyek Önt személy szerint azonosítják. Részletes tájékoztatást talál a sütik (cookies) fajtáiról és funkcióiról az alábbi linkeken:

https://europa.eu/youreurope/citizens/cookies/index_hu.htm

 

  1. b) A webhely üzemeltetőjétől származó sütik

Az Ön eszközének IP-címét, böngészője típusát, látogatás dátumát, időpontját, előzőleg megtekintett terméket, oldalt jegyzik meg, továbbá a webshop oldalai közötti navigálást segítik és meglátogatott oldalakat tárolják, illetve – amennyiben úgy dönt – felhasználónevét  és  jelszavát  jegyzik  meg,  hogy  ne  kelljen  újra  azonosítania  magát,  vagyis  a  webshop  könnyebb  és kényelmesebb   használatát   biztosítják,   illetve   informatikai   biztonsági   funkciót   töltenek   be.   Jogalapja   az   elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az  adatkezelő  igénybe  vesz  olyan  tárolt  cookie-kon  alapuló  szolgáltatást,  amely  egy  automatikusan  generált  sor  alapján  a honlaphasználatra vonatkozó csoportos statisztikai információt nyújt legkeresettebb tartalmakra vonatkozóan. Erre szolgál a (Google Analytics, Google Analytics© süti, amelyek tárolása maximálisan két év; további információért látogassa meg a következő oldalakat:

https://www.google.com/analytics https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu).

 

Hirdetéseink hatékonyságát növelő cookie-k (Google Remarketing).

A  weboldalunk  által  használt  cookie-k  továbbá  a  látogató  által  megtekintett  termékek  alapján  termékajánló  szolgáltatást  nyújtó

Scarab Recommender működéséhez szükségesek.

  1. c) Harmadik fél által elhelyezett sütik

Ezek a sütik nem az adatkezelőtől vagy web-hosting szolgáltatótól kerülnek számítógépére, telefonjára, táblagépére. Ilyen sütiket használ a Google, a Facebook, Instagram. Ezzel célzott reklámokat jelenítenek meg a korábbi érdeklődésre számot tartott tartalmak, böngészési szokások alapján anonim adatokat összekötve az Ön használt eszközeinek IP címeivel.

Facebook és az Instagram felületét a Facebook Inc. üzemelteti (Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)

és az Instagram LLC. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)

A Facebook és az Instagram által elhelyezett sütik legfeljebb 2 évig rögzülnek a használt eszközön. A Facebook menüjében a „tárolt adataid megtekintése és letöltése” is tájékozódhat a tárolt információkról; „személyes hirdetési beállítások” felületen módosíthatja cookie-kezelési beállításait.

A Facebook által használt sütikről további információkat talál: https://www.facebook.com/privacy/explanation https://developers.facebook.com/products

Az Instagram által használt sütikről és adatkezelési szabályzatáról az alábbi linkeken tájékozódhat. https://www.instagram.com/legal/cookies https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716

 

Google  által  kezelt  sütik  adatkezelője  Google  Inc.  (1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View,  CA  94043,  USA).  További információkat az alábbi linkekre kattintva talál.

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 

  1. d) Hogyan állíthatja be Ön eszközeinek böngészőin a cookie-kat?

Ön  törölheti  vagy  blokkolhatja  a  cookie-kat,  azonban  ezzel  csökkenhet  a  felhasználói  élményt,  illetve  bizonyos  funkciók használata elérhetetlenné válik.

Böngészőjének sütibeállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat és olvashat beállítási döntésének várható következményeiről: Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en

Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

Okostelefonon a Menü, Beállítások, „cookie törlése” paranccsal kapcsolhatja ki a cookie-k engedélyezését.