Kérdése van? Hívjon bátran

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az orasziget.com weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás  igénybevételének  igénybevevő  (továbbiakban:  Felhasználó)  általi  használatának  feltételeit.  A  honlap  használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Órasziget Kft.

Székhely: 1118 Budapest,Rétköz utca 6 fsz.5 .

Telephely: 1097 Budapest, Kén u. 8-10 

Levelezési cím: 1182 Budapest, Rétköz utca 6 fsz. 5.

Üzlethelyiségek címe:

1,Allee üzletház 1117 Budapest Október 23 u. 8-10

2, Savoya park 1117 Budapest Hunyadi J. út 19

Képviselő neve: Haász Márton  

Cégjegyzékszám: 01-09-985398

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14492293-2-43

Közösségi adószám: HU14492293

Számlavezető pénzintézet: Cib Bank Zrt.

Számlaszám:

-10700677-48232609-51100005 forint számla

-10700677-48232609-50000005 euró számla

IBAN számlaszám: HU55107006774823260951100005

HU13107006774823260950000005

E-mail cím:[email protected]

Telefonszám: +36-30-9498024

Fax: -

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A    Órasziget    Webáruház   óra-ékszer, karóra szíj, elemek, napszemüveg termékek   webáruházi   értékesítésével   foglalkozik.   Telefon:   +36   30  9498024,   e-mail: [email protected]

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A  Felhasználó  a  honlapot  kizárólag  a  saját  kockázatára  használhatja,  és  elfogadja,  hogy  a  Szolgáltató  nem  vállal  felelősséget  a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A  Felhasználó  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  honlap  használata  során  harmadik  személyek  jogait  vagy  a  jogszabályokat  sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem  köteles  ellenőrizni,  és  a  közzétett  tartalmak  tekintetében  a  Szolgáltató  jogosult,  de  nem  köteles  jogellenes  tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A  honlap  teljes  egésze  (szövegek,  képek,  grafikai  elemek,  stb...)  szerzői  jogvédelem  alá  esik,  így  kereskedelmi  célokra  másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A honlapon történő vásárlás

  

5.1. Megrendelés folyamata

2021. november 1.-től a minimum rendelési összeghatár 1500Ft.

A  honlap  termékbemutatási,  és  online  megrendelési  lehetőséget  biztosít  a  Felhasználók  számára.  A  honlapon  a  Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az  áruházban  kapható  összes  akciós  termék  megtalálható.  Minden  terméknél  külön-külön  szerepel  az  akció  mértéke %-ban is és a készlet erejéig érvényes.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A  választott  termék  a  kosár  gomb  segítségével  helyezhető  a  kosárba,  a  gomb  mellett  a  szükséges  darabszám  beállítható.  A Felhasználó  a  kosár  tartalmát  a  Kosár  menüpont  segítségével  ellenőrizheti.  Itt  módosíthatja  azt,  hogy  a  kosárba  tett  termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

 

A regisztráció esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A  megrendelés  következő  lépéseként  a  Felhasználónak  ki  kell  választania  a  számára  megfelelő  fizetési  és  szállítási  módot.  A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok  mennyiségét.  Adatbeviteli  hibák  esetén  a  ceruza  ikon  segítségével  javíthat  a  megadott  adatokon.  Ha  mindent  megfelelőnek talál,  akkor  a  Megrendelés  elküldése  gomb  segítségével  véglegesítheti  rendelését.  Erről  a  honlapon,  illetve  e-mailben  kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési  szándéktól  függetlenül  a  Felhasználó  a  belépést  a   Belépés  ablak,  vagy  a  Belépés  menüpont  segítségével végezheti  el.  Belépés  után  megjelenik  egy  Adatok  módosítása  menüpont,  ahol  a  regisztráció  során  megadott  adatait  tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott  fizetési  és  szállítási  módokat,  a  rendelés  sorszámát,  valamint  ezen  felül  a  Felhasználó  rendeléssel  kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes kérdéseiről  szóló  2001.  évi  CVIII.  törvényben  foglaltak  megfelelően  irányadóak.  A  szerződés  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti szerződések  részletes  szabályairól  szóló  45/2014  (II.26.)  Korm.  rendelet  hatálya  alá  tartozik,  és  szem  előtt  tartja  a  fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A  honlapon  keresztül  kötött  szerződés  nem  minősül  írásbeli  szerződésnek,  a  Szolgáltató  azt  nem  iktatja,  utólagosan  nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.

Az elektronikus számlát a megrendelés teljesítésével egy időben, a csomag kiküldésének napján e-mailben küldi meg a vásárlónak.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor azt jelezze a megrendelésnél, vagy telefonos egyeztetésnél, hogy így legyen a számla kiállítva.

5.6. Fizetés

Többféle fizetési mód is igénybe vehető:

5.6.1. Előre utalás

Ha a vásárló előre utalással szeretné a termék ellenértékét kiegyenlíteni, akkor ezt a megadott számlaszámra megteheti, de érdemes előtte  az  eladóval  egyeztetnie,  hogy  minden  kedvezmény  érvényesítve  legyen  (ha  van  ilyenre  jogosultsága)  és  biztosan  minden termék egyszerre szállítható legyen.

A fizetés megérkezése után kerül a csomag kiszállításra, addig készenléti állapotban van. A szállításról az eladó értesíti a vásárlót.

5.6.2. Utánvét

Ha a vásárló utánvéttel szeretné a termék árát kiegyenlíteni, akkor ezt a fizetési módot kell a vásárlási folyamat alatt kiválasztania. Ilyen estben a termék kiszállításakor a futárnak kell a termék árát és az esetleges szállítási költséget megfizetni. Utánvétes fizetés esetén 225 Ft utánvétes kezelési költséget számíthatunk fel.

Abban az esetben, ha a vásárló a korábban elküldött megrendelésére kiszállított terméket a futártól nem vette át, így az visszaszállításra került a webáruházhoz, a webáruház fenntartja magának a jogot, hogy minden további rendelést a vásárló részére csak bankkártyás fizetés vagy előre utalás után teljesítsen!

5.6.3. Bankkártyás fizetés

Vásárlás a SimplePay online átutalási rendszerével

Biztonságos bankkártyás fizetés a SimplePay rendszerén keresztül

A SimplePay az ország és világ összes jelentős kártyatársaságában tagsággal rendelkező pénzintézet, amely POS-os és online bankkártya- elfogadást szolgáltat egyéb piacok mellett Magyarorszgon is.

A tranzakció a Vásárlónak INGYENES, a szolgáltatásért a webáruház fizet. A kártyaadatok a legszigorúbb biztonsági rendszerben futnak át és nem lesznek rögzítve, így is csökkentve a visszaélések lehetőségét.

 

A vásárlás folyamata:

A webáruházunkban a vásárlási folyamat során a fizetéshez érve a Vevőt átirányítjuk a SimplePay biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni. A fizetendő összeget a webáruházunkból veszi át a rendszer, melyet a Vásárló itt is ellenőrizhet. Meg kell adnia a kártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CW kódját. A honlapon grafikonokkal segítik, hogy a kért adatokat hol találja a kártyán.

Az adatok bevitele után az érvényesítő gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció, melynek sikerességéről a Vásárlót is tájékoztatják a képernyőn.

 

Milyen bankkártyák használhatóak:

A SimplePay magyarországi fiókja jelenleg 4 féle kártyát tud elfogadni. Fizetésre alkalmas bankkártyák a SimplePay rendszerében a Visa,, MasterCard,American Express és a MasterCard Maestro.

 

5.6.4. Online Pénztárca

Az  Online  vásárláskor  jóváírt  kuponokat  a  Vásárló  az  adott  rendelés  teljesítése  során használhatja  fel,  mint  egy  utólagosan  kapott  kedvezményt.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre). A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Készülék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

5.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

Kiszállítás a megrendelési napot követő 2-5 munkanapon belül történik. Bármely, a kiszállítás ezen dátumát módosító körülményről a

Szolgáltató a megrendelést követő 24 órán belül tájékoztatja a Felhasználót. Többféle átvételi, szállítási feltétel közül választhat a vásárló:

5.7.1. GLS Futárszolgálat

A GLS-sel feladott csomagok gyorsan és biztonságban megérkeznek.

Megbízható  csomagszállítás  rövid  határidőkkel  -  ez  a  GLS  egyik  erőssége.  A  belföldi  csomagok  a  feladást  követő  munkanapon kézbesítésre kerülnek.

A GLS hétfőtől-péntekig normál munkaidőben kézbesíti a csomagokat.

A GLS a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, a GLS egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Sikertelen egyeztetés esetén a GLS a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését.

Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomago(ok)on észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Ellenkező esetben nem áll módunkban elfogadni a reklamációt, mert a futárcég a kézbesítés pillanatáig vállal garanciát a termék épségére! Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy  a  termék,  és  a  sérülés  az  áru  átvételét  megelőzően  keletkezett,  a  termék  visszavételét,  illetve  cseréjét  a  Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

30.000 Ft-os kiszállítási összegig 1450 Ft szállítási költség kerül felszámításra GLS-sel történő házhoz kézbesítésért. 30.000 Ft felett az Órasziget Webáruház átvállalja a szállítási költséget a vásárlótól.

Darabonként maximum 40 kg súlyig adhatók fel csomagok. A körméret (körméret = 2X magasság+ 2x szélesség + 1x hosszúság) nem lehet több 3 m-nél és a csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességeként 0,8 m engedélyezett. Amennyiben a vásárló több terméket is rendel, melyek kiszállítási összege meghaladja a 30.000 Ft-ot, azonban a termékek együttes csomagolása után a csomag mérete ezt a méretet meghaladná, és ennek következtében csak több csomagban küldhetők ki a rendelt termékek, az 1450 Ft szállítási költség felszámításra kerül a pótlólagosan kiküldött csomagokra.

A csomagok minimális mérete 15X10 cm, minimális körmérete pedig 35 cm.

 

A  szállításból  ki  vannak  zárva  a  40  kg-ot  meghaladó  tömegű,  a  3  m-t  meghaladó  körméretű  (körméret  =  2x  szélesség  +  2x magasság  +1x  hosszúság)  csomagok.  A  csomag  maximális  hosszaként  2  m,  maximális  magasságaként  0,6  m  és  maximális szélességként 0,8 m engedélyezett. Amennyiben a vásárló több terméket is rendel, melyek kiszállítási összege meghaladja a 20.000

Ft-ot, azonban a termékek együttes csomagolása után a csomag mérete ezt a méretet meghaladná, és ennek következtében csak több csomagban küldhetők ki a rendelt termékek, a 949 Ft szállítási költség felszámításra kerül a pótlólagosan kiküldött csomagokra.

5.7.2. Személyes átvétel

Jelenleg erre a szolgáltatásra nincs lehetősége.

 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon  vagy  elektronikus  úton  küldött  levél  útján)  a  jelen  ÁSZF  1.  pontjában  feltüntetett  elérhetőségek  igénybevételével  a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve  a  fax  küldésének  idejét  veszi  figyelembe  a  Szolgáltató  a  határidő  számítás  szempontjából.  A  Fogyasztó  levelét  ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de  legkésőbb  elállási  nyilatkozatának  közlésétől  számított  14  napon  belül  visszaküldeni.  A  határidő  betartottnak  minősül,  ha  a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb  szokásos  fuvarozási  módtól  eltérő  fuvarozási  módot  választott.  A  Szolgáltató  jogosult  a  visszatérítést  mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A  Fogyasztó  kizárólag  akkor  vonható  felelősségre  a  termékben  bekövetkezett  értékcsökkenésért,  ha  az  a  termék  jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó  kifejezett,  előzetes  beleegyezésével  kezdte  meg,  és  a  Fogyasztó  tudomásul  vette,  hogy  a  szolgáltatás  egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan  alkoholtartalmú  ital  tekintetében,  amelynek  tényleges  értéke  a  Szolgáltató  által  nem  befolyásolható  módon  a  piaci ingadozásoktól  függ,  és  amelynek  áráról  a  felek  az  adásvételi  szerződés  megkötésekor  állapodtak  meg,  azonban  a  szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

A  nem  tárgyi  adathordozón  nyújtott  digitális  adattartalom  tekintetében,  ha  a  Szolgáltató  a  Fogyasztó  kifejezett,  előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A  Felhasználó  a  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  a  vállalkozással  szemben  kellékszavatossági  igényt  érvényesíthet  a  Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti  szavatossági  igényeit,  azokért  a  termékhibákért,  amelyek  a  termék  átadása  időpontjában  már  léteztek.  Két  éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem  a  Fogyasztóval  kötött  szerződés  esetén  a  Felhasználó  az  átvétel  időpontjától  számított  1  éves  elévülési  határidő  alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel  járna.  Ha  a  kijavítást  vagy  a  kicserélést  a  Felhasználó  nem  kérte,  illetve  nem  kérhette,  úgy  igényelheti  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2)

hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés  időpontjában  fennállt,  kivéve,  ha  e  vélelem  a  hiba  jellegével,  vagy  a  termék  természetével  összeegyeztethetetlen.  A Szolgáltató  csak  akkor  mentesül  a  szavatosság  alól,  ha  ezt  a  vélelmet  megdönti,  vagyis  bizonyítja,  hogy  a  termék  hibája  a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó –

választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E

határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági  igényt  egyszerre,  egymással  párhuzamosan  nem  érvényesíthető. Termékszavatossági  igény  eredményes  érvényesítése  esetén  azonban  a  kicserélt  termékre,  illetve  kijavított  részre  vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

A  Vásárló  a  151/2003.  (IX.  22.)  Korm.  rendeletben  alapján  főszabályként  kijavítási  és  a  „Jótállási  igény  kezelésével  kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A  Vásárló  a  kijavítás  iránti  igényét  választása  szerint  az  Eladó  székhelyén,  bármely  telephelyén,  fióktelepén  és  az  Eladó  által  a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítésihatáriő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra  átadás  napjától  kezdve  azzal  az  idővel,  amely  alatt  a  Vásárló  a  fogyasztási  cikket  a  hiba  miatt  rendeltetésszerűen  nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A minimum jótálási időtől eltérhetnek egyes forgalmazók, de ezeket a jótálási jegyeken feltűntejük.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási  cikk  nem  javítható,  a  vásárló  eltérő  rendelkezése  hiányában  az  Eladó  köteles  a  fogyasztási  cikket  nyolc  napon  belül kicserélni.  Ha  a  fogyasztási  cikk  cseréjére  nincs  lehetőség,  az  Eladó  köteles  a  fogyasztó  által  bemutatott,  a  fogyasztási  cikk ellenértékének  megfizetését  igazoló  bizonylaton  -  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  törvény  alapján  kibocsátott  számlán  vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy amennyiben  a  Vásárló  nem  járul  hozzá  a  kijavítás  későbbi  teljesítéséhez,  vagy  ezzel  kapcsolatban  nem  nyilatkozott,  de  a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy a  kijavítási  igény  helyett  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  6:159.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy amennyiben  a  Vásárló  ezen  jogaival  (kijavítás,  árleszállítás  és  mással  kijavíttatás  az  Eladó  költségére)  nem  él,  vagy  ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az  eladó  vállalása  a  kötelező  jótállás  időtartama  alatt  nem  tartalmazhat  a  fogyasztóra  nézve  olyan  feltételeket,  amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt

egyszerre,  egymással  párhuzamosan  nem  érvényesíthet,  egyébként  viszont  Önt  a  jótállásból  fakadó  jogok  a  szavatossági

jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A  Felhasználó  a  termékkel  vagy  a  Szolgáltató  tevékenységével  kapcsolatos  fogyasztói  kifogásait  az  alábbi  elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Órasziget Kft.

Telephely: 1118 Budapest, Rétköz utca 6 fsz.5

Telefonszám: +36-30-9498024

E-mail cím: [email protected]

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A  Szolgáltató  a  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával  közölt  szóbeli  panasz  esetén  a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím:   1016   Budapest,   Krisztina   krt.   99.   III.   em.   310.   Telefonszám:   06-1-488-2131   Fax:   06-1-488-2186   E-mail:

[email protected] Bírósági eljárás kezdeményezése. ODR Link

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra,  hogy  online  vásárláshoz  kapcsolódó  jogvitáikat  ezen  keresztül  rendezzék  egy  kérelem  kitöltésével,  elkerülve  a  bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha  Ön  panaszt  kíván  tenni  egy,  az  interneten  vásárolt  termékkel  vagy  szolgáltatással  kapcsolatban,  és  nem  akar  feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A  portálon  Ön  és  a  kereskedő,  akivel  szemben  panasszal  élt,  közösen  kiválaszthatják  a  panasz  kezelésével  megbízni  kívánt vitarendezési testületet. Szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami az [email protected].

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A  Szolgáltató  jelen  ÁSZFet,  a  honlapon  forgalmazott  termékek  árait  és  egyéb  feltüntetett  árakat  nem  visszamenőleges  hatállyal bármikor  módosíthatja,  a  módosítás  a  honlapon  történő  közzétételt  követően  lép  életbe,  és  csak  az  életbe  lépést  követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a következő címen érhető el:

orasziget.com

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.11.01.